» Akciová ponuka

mailing1001

» Kontaktujte nás

tel.: 043 / 430 480 1
info@ekono-print.sk

» O NÁS

Vážený obchodný partner,
Dovoľte, aby sme sa predstavili....
Spoločnosť Ekono-Print s.r.o. bola založená so 100% slovenskou účasťou. Pôsobí od roku 2001 na celom území Slovenskej republiky. Už v prvom roku existencie sme si vybudovali svoju pozíciu na trhu a získali sme si svoju klientelu profesionálnym prístupom, pružnosťou a určite aj zaujímavou ponukou.
Od svojho vzniku pôsobíme na trhu v oblasti dovozu a vývozu výroby, distribúcie a potlače reklamných a darčekových predmetov, využívame kapacity ofsetovej tlačiarne a pôsobíme na mediálnom trhu.
Veľmi veľký dôraz kladieme pri každej zákazke na profesionalitu a kreativitu. Každý klient si totiž za svoje financie zaslúži rovnako profesionálny prístup. Na základe toho vychádzame pri tvorbe či už grafického, alebo iného návrhu vždy z viacerých variantov, ktoré mu následne ponúkneme. O vypracovanie týchto variantov sa starajú vždy dva tímy grafikov, ktoré zákazku dostanú a iba víťazný návrh dostane za svoje dielo zaplatené. Pri realizácií zákaziek úzko spolupracujeme s našimi externými pracovníkmi, ktorí nie sú ničím „zaťažení“ a ponúkame im zaujímavú možnosť prejaviť sa. Patria medzi nich profesionálny fotograf, prekladatelia a korektori odborných textov, dizajnéri, aranžéri...
O každej zákazke si následne vedieme podrobné záznamy, z ktorých potom môžeme vychádzať pri tej nasledujúcej. Vždy sa z nej snažíme zobrať to dobré a pozitívne, ak však vznikne niečo negatívne, snažíme sa to do budúcnosti eliminovať.
Všetci naši zamestnanci, externí aj interní boli najprv dôkladne v teréne preverení, a až potom sme ich prijali do našich radov. Všetci pochádzajú z nášho regiónu a vyznajú sa v jeho „mentalite“, ako i mentalite obyvateľstva, čo často pri realizácií projektov využívame.
Samozrejme, ako každá agentúra využívame kooperujúce firmy, s ktorými úzko spolupracujeme. S drvivou väčšinou z nich máme podpísané „obratové“ zmluvy, ktoré zaručujú nielen nám, ale predovšetkým našim klientom nižšie ceny, prednostné vybavenie našej požiadavky a tým vyššiu spokojnosť s ponúknutým. Pri zadávaní každej zákazky však rozhoduje cena, kvalita a doba dodania konkrétneho produktu. Dávame si preto vypracovať minimálne dve konkurenčné ponuky a z nich sa snažíme vybrať tú, ktorá bude pre klienta výhodnejšia. Tým sa snažíme klientovi ušetriť nielen čas, ale samozrejme aj finančné prostriedky.
Medzi týchto partnerov patria najmä mediálne spoločnosti – (rádiá, noviny, ,televízie), tlačiarne, dovozcovia reklamných predmetov a mnoho ďalších.
Pri výbere našich partnerov sa snažíme spolupracovať s lokálnymi dodavateľmi, ktorí by boli pre nás a pre danú zákazku tí najvhodnejší. Má to viacero výhod – možnosť konzultácie, pružnosť pri nečakaných komlikáciách, možnosť osobného schválenia. A v neposlednom rade je to podpora domáceho trhu, podpora zamestnanosti a ďalší rozvoj nášho regiónu.