Popis

Veľkoplošná reklama je našou špecialitou. Vyrábame reklamu na bigboardy a umiestňujeme ich na reklamné plochy najväčších prenajímateľov reklamných plôch.

Kategórie
  • Veľkoplošná reklama

Ak máte nápad, ktorý potrebujete zrealizovať, ozvite sa nám. Osobným stretnutím si najlepšie vytvoríme predstavu a tak bude mať naša spolupráca hladký priebeh a spokojnosť na oboch stranách.